Σχεδίαση

    Για την αυτοματοποίηση της παραγωγής, στο Τμήμα Σχεδιασμού της ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΛ  χρησιμοποιούνται  σχεδιαστικά προγράμματα τελευταίας γενιάς και εξοπλισμός τρισδιάστατης μοντελοποίησης μεταλλικών κατασκευών, ενώ είναι παράλληλα επανδρωμένο με έμπειρο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό. Κατά την διάρκεια της παραγωγής ενός έργου, το Τμήμα Σχεδιασμού βρίσκεται σε αδιάκοπη επικοινωνία με το Τμήμα Βιομηχανοποίησης, προκειμένου να επιτυγχάνεται η επιθυμητή, λεπτομερής και ακριβής υλοποίηση των σχεδίων.

    Η τρισδιάστατη μοντελοποίηση παρέχει πολλαπλά οφέλη στη βιομηχανική και παραγωγική διαδικασία, από την αρχική προσμέτρηση υλικών μέχρι την ανέγερση ενός έργου, παράγοντας, αυτοματοποιημένα, μεγάλη γκάμα σχεδίων και αναφορών, όπως Γενικά Σχέδια, Κατόψεις, Όψεις, Τομές και Σχέδια Εδράσεων. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και να παράγουμε υπηρεσίες και έργα υψηλών προδιαγραφών και πιστοποιημένης ποιότητας.

       Παράλληλα, έχουμε την υποδομή, σε κάθε φάση του έργου, να αποτυπώνουμε, σε τρισδιάστατη μορφή και με λεπτομέρειες, την κατασκευή και να αποστέλλουμε ηλεκτρονικά στους πελάτες μας το σχετικό μοντέλο για τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια. Η μακρόχρονη εμπειρία μας έχει δείξει ότι η αποστολή του τρισδιάστατου μοντέλου μέσω του διαδικτύου είναι καταλυτική στην άμεση επίλυση θεμάτων σχεδιασμού.

       Παρά την άρτια οργάνωση στον τομέα αυτό, η εταιρεία έχει ως πάγια τακτική της, να μην παρεμβαίνει, εκτός και εάν ζητηθεί από τους ίδιους, στο έργο των υπεύθυνων επιστημόνων μελετητών των έργων, αλλά να φροντίζει πάντα να υλοποιεί με απόλυτη πιστότητα τους  σχεδιασμούς τους.  Η πολύχρονη και πλούσια εμπειρία των στελεχών της ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΛ επιτρέπει εύστοχες συμβουλευτικές παρεμβάσεις για επίλυση τεχνικών προβλημάτων που θα προκύψουν λόγω ειδικών συνθηκών ή άλλων αιτιών, κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.