Εργαζόμενοι

    Η Διοίκηση της ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΛ είναι πεπεισμένη ότι η υλοποίηση του οράματος και των στόχων της μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία εκπαιδευμένου και αφοσιωμένου στα καθήκοντά του, προσωπικού. Ο κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία μας διακρίνεται από την άρτια συμπεριφορά, την συνέπεια στην εργασία του, και τον σεβασμό τόσο προς τους συναδέλφους του, όσο και προς τους πελάτες της εταιρείας. Ως εκ τούτου, οι  διακρίσεις λόγω χρώματος, εθνικότητας, θρησκείας ή οποιωνδήποτε άλλων πεποιθήσεων είναι ανύπαρκτες στο δικό μας εργασιακό περιβάλλον.

    Από την πλευρά της η Διοίκηση, θεωρεί τον κάθε εργαζόμενο ως πραγματικό συνεργάτη της. Τον σέβεται και επιδιώκει να είναι δίκαιη μαζί του μέσω μιας αντικειμενικής αξιολόγησης και μισθολογικής αμοιβής, ανάλογης της απόδοσής του. Συμπαρίσταται και συντρέχει και εκτός χώρου εργασίας. Μεριμνά για την διαρκή εκπαίδευσή του με την πραγματοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και  κατάρτισης, με στόχο την διαρκή βελτίωσή του.   Παράλληλα, καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για να εργάζεται σε ένα άκρως ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Προς επίτευξη του τελευταίου, η εταιρεία έχει συγκροτήσει σχετική  υπηρεσία  με προϊστάμενο πτυχιούχο μηχανικό, με επιπρόσθετες γνώσεις όσον αφορά την επίβλεψη και ασφάλεια των εργαζομένων.

Για τους λόγους αυτούς:

  • Οι αναγερτές μεταλλικών κτιρίων της επιχείρησης έχουν μακροχρόνια εμπειρία, αποδεδειγμένη αξιοπιστία και δεσμεύονται για την ομαλή ολοκλήρωση ανέγερσης, με κύριο μέλημα την ασφάλεια.
  • Οι χειριστές των γερανών διαθέτουν άδεια χειριστού μηχανημάτων από το Υπουργείο Βιομηχανίας ή, εναλλακτικά, διαθέτουν ισοδύναμη εκπαίδευση για τον σωστό χειρισμό και σωστό συντονισμό κινήσεων.
  • Οι τεχνικοί Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων είναι εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι για την άσκηση του επαγγέλματος. Έχουν μακρόχρονη και αξιόλογη εμπειρία, ενώ παράλληλα διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις.

    Ισχυρό πλεονέκτημά μας  είναι η δύναμη της γνώσης που κατέχουμε  και την οποία  θέτουμε  στη  διάθεση  των πελατών μας, γεγονός  ιδιαίτερης σημασίας, εφόσον ο κλάδος μας  διαρκώς  εξελίσσεται  και απαιτεί  υψηλό  επίπεδο  τεχνογνωσίας.   Ο επιτυχής συντονισμός εργαζομένων  με διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και απόψεις, με απώτερο σκοπό να ενώνουν καθημερινά τις δυνάμεις τους για την διασφάλιση ενός άριστου ποιοτικού αποτελέσματος, προς ικανοποίηση των πελατών μας, αποτελεί ένα δεύτερο στοιχείο υπεροχής. Τα ως άνω συντελούν στην επιτυχία της  ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΛ να ανταποκρίνεται επάξια τόσο στις οποιεσδήποτε προκλήσεις των καιρών, όσιο και στις απαιτήσεις των πελατών, οι οποίοι μας εμπιστεύονται απεριόριστα, ούτως ώστε η εταιρεία δικαίως να συγκαταλέγεται   στις πιο δυναμικές και υγιείς του κλάδου στο νησί μας.

    Η ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΛ, ευρισκόμενη απέναντι σ’ ένα ανοικτό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον, εμπνέει, μέσω της στερεής γνώσης, της  δίκαιης κρίσης  και πολιτικής της, την πεποίθηση ότι είναι ανά πάσα στιγμή στο πλευρό των εργαζομένων της, εντός και εκτός χώρου εργασίας, διαμορφώνοντας έτσι ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο σέβεται πρωτίστως την προσωπικότητα, αναγνωρίζει την συνεισφορά και στηρίζει την αδιάκοπη εξέλιξη και ανέλιξη κάθε εργαζομένου.