Εξοπλισμός παραγωγής

    Η εταιρεία μας επιτελεί τις λειτουργικές και παραγωγικές διαδικασίες της, με αξιόπιστο τεχνολογικό εξοπλισμό υπερσύγχρονων προδιαγραφών. Όλες οι προγραμματιζόμενες παραγωγικές διεργασίες ελέγχονται από ειδικό λογισμικό, αποτρέποντας τυχόν σφάλματα και αδυναμίες κατά την παραγωγική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εγγυηθούμε, αφενός, ένα άρτιο αποτέλεσμα για τους πελάτες μας, και, αφετέρου, τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους εργαζομένους της εταιρείας μας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μέρος του εξοπλισμού της εταιρείας:

 • Προγραμματιζόμενη γραμμή παραγωγής CNC μήκους 15 μέτρων για κοπή και διάτρηση δοκών
 • Προγραμματιζόμενος Παντογράφος πυροκόφτης τεσσάρων κεφαλών (πλάσμα – οξυγόνου) CNC με τραπέζι μήκους 14m για κοπή ελασμάτων (χωρίς περιορισμό σε σχήμα και πάχος)
 • Τέσσερες πριονοκορδέλες δοκών (1000pi, 650pi, 300pi,220pi)
 • Πέντε 5 γερανογέφυρες (10 t έως 20 t )
 • Δύο στράντζες υδραυλικές (4m 200 t, 3 m 120 t)
 • Δύο υδραυλικά ψαλίδια κοπής ελασμάτων έως 16 mm πάχος)
 • Δύο ζουμποψάλιδα 150 t
 • Πρέσες μηχανικές 35 t, 70 t και 200 t
 • Πρέσες φορητές
 • Ραουλιέρα
 • Τέσσερες Ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτροδίου 300 Αμπέρ
 • Έξι Ηλεκτροσυγκολλήσεις σύρματος 500 Αμπέρ
 • Ηλεκτροσυγκόλληση αντίστασης άκρων
 • Δύο Κλαρκ μεταφορικής ικανότητας 2,5 t με ανύψωση 4 m.
 • Κλαρκ μεταφορικής ικανότητας 6 t με ανύψωση 7 m.
 • Τόρνο, Πλάνη και Radial
 • Δυο Κομπρεσέρ έκαστο 20 ΗΡ
 • Γεφυροπλάστιγγα 70 t
 • Γεννήτρια κινητή 220KVA
 • Γεννήτρια κινητή 60KVA

Εξοπλισμός Εργοταξίου:

 • Πέντε  γερανοφόρα οχήματα,  εμβέλειας έως 28 μέτρα ύψος
 • Πέντε ανυψωτικές  εξέδρες,  καλαθοφόρα οχήματα  ανύψωσης  έως 20  μέτρα (για την ασφάλεια των εργαζομένων μας στα μεγάλα ύψη)
 • Δέκα  μικρά οχήματα  (για τις ανάγκες των συνεργείων  και την μεταφορά των προϊόντων μας)
 • Επικαθήμενα οχήματα (νταλίκες) 26 t

Εξοπλισμός  Σχεδιαστηρίου και Αίθουσας Συσκέψεων και Σεμιναρίων:

 • Εκτυπωτές έγχρωμοι Α4, Α3
 • Plotter Έγχρωμο, για εκτύπωση σχεδίων,  τρισδιάστατων  μεταλλικών κατασκευών
 • Βιντεοπροβολέας (Διαδραστκός Projector)
 • Σύστημα Δικτύου Υπολογιστών για την επικοινωνία δεδομένων του Σχεδιαστηρίου,  των μηχανημάτων CNC, του Λογιστηρίου και της Διοίκησης