Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες  εγκαταστάσεις επιφάνειας 10.000 m2, εκ των οποίων τα 5.000 m2 είναι στεγασμένα, στην Παναγιά  Κεραμειών Χανίων  και  αποθηκευτικό χώρο 2000 m2, στης Μουρνιές  Χανίων.

Αναλυτικά οι εγκαταστάσεις μας έχουν ως εξής:

 • Χώρος Βιομηχανικής Παραγωγής
 • Χώρος Συναρμολόγησης Κατασκευών
 • Συγκολλητήριo
 • Μηχανουργείο
 • Ελασματουργείο
 • Χώρος Αλουμινοκατασκευών
 • Χώρος Τοιχοποιίας
 • Χώρος Ανοξείδωτων Κατασκευών (INOX)
 • Χώρος Βαφής Κατασκευών
 • Αποθήκες Χάλυβος

 • Αποθήκες Γενικής Χρήσης
 • Συνεδριακός και Σεμιναρίακός Χώρος
 • Χώρος Σχεδιαστηρίου
 • Χώρος Λογιστηρίου
 • Χώρος Διοίκησης
 • Χώρος Υποδοχής
 • Βοηθητικοί χώροι