Εξασφάλιση Ποιότητας

    Η  ποιότητα των Μεταλλικών Κατασκευών της ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΛ  είναι ευρέως γνωστή στην αγορά, σε προμηθευτές, συνεργάτες και εργαζομένους, τόσο για την κατάρτιση, υπευθυνότητα  και συνέπεια των στελεχών της,  όσο και για τον διαρκή εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού της εξοπλισμού. Η δε συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη της πολιτικής ανάπτυξης της εταιρείας. Υπό αυτό το πρίσμα, υλοποιεί   προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης  των εργαζομένων, αλλά και αξιολόγησης, με  στόχο την διαρκή βελτίωσή τους.

    Σε αυτούς ακριβώς τους πυλώνες στηρίζεται η ποιότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών και των κατασκευών της εταιρείας, ήτοι η ανταγωνιστικότητά της. Απόδειξη της τελευταίας, αποτελεί το γεγονός ότι κατάφερε να σταθεί αγέρωχη  εν μέσω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, διατηρώντας συνάμα την φερεγγυότητά της, ως μια από τις πολύ λίγες επιχειρήσεις στον κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών της νήσου.

    Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί προτεραιότητα για την  εταιρεία μας και για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΛ είναι πιστοποιημένη κατά το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001. Βρίσκεται δε στη φάση πιστοποίησης για το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1801 για θέματα υγείας και ασφάλειας, καθώς και του αντίστοιχου ΕΝ 1090 το οποίο αφορά στην πιστοποίηση προϊόντων για κατασκευές χάλυβα.

    Επακόλουθη επιδίωξή μας είναι να προμηθευόμαστε αποκλειστικά και μόνο πιστοποιημένα υλικά για την κάθε κατασκευή που αναλαμβάνουμε, ελέγχοντας, ταυτόχρονα, τα σχετικά πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν.

    Όλοι οι συγκολλητές και μονταδόροι είναι εξαιρετικά έμπειροι και κάτοχοι σχετικών αδειών.